Nová zelená úsporám Light

  V polovině listopadu 2022 byl spuštěn nový dotační program Nová zelená úsporám Light. Dotace pro vaše lepší a úsporné bydlení. S jeho pomocí můžete získat na výměnu oken a vchodových dveří příspěvek až 150 000 Kč.

  Máte zájem o využití dotace NZÚ Light na výměnu oken a vchodových dveří?

  Připravili jsme pro vás konkrétní podmínky využití dotace a jak postupovat samostatně při podání žádosti o dotaci. Pomůžeme Vám s vyřízením dotace. Požádejte si s námi až o 100% dotaci ve výši 150 000,- Kč.

  Společnost BARTOŠ CZ je registrovaná v programu Nová zelená úsporám Light jako specialista v oboru Výměna oken a dveří a v oboru Stavební práce, zateplení, výstavba.

  Můžete se tedy s důvěrou obrátit na nás. Vše vám připravíme pro úspěšné vyřízení dotace včetně dodávky nových oken a vchodových dvěří.

  Dotační program Nová zelená úsporám Light je zaměřen na pomoc důchodcům a lidem pobírající příspěvek na bydlení. Cílem dotace je, aby se rychle a bez nutnosti  spoluúčasti zateplila nemovitost, a ušetřilo se tak na výdajích za energie. A nejen to, výměnou oken a dveří se nemovitost vzhledově vylepší a především výrazně zhodnotí.

  Dotaci ve výši až 150 000 Kč mohou lidé použít na: 

  • výměnu oken fasádních a balkonových
  • výměnu vchodových dveří

  Dotace je určena pro: 

  • starobní důchodce
  • lidi pobírající invalidní důchod 3. stupně
  • lidi čerpající příspěvek na bydlení

  Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti a výše zmíněné podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti.

  Výměna oken

  Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech a to včetně balkonových dveří.

  Kolik získáte?

  12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou

  Výměna vchodových dveří

  Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

  Kolik získáte?

  18 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou

  Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Příjem žádostí je spuštěný od  9. ledna 2023

  Podmínka pro udělení dodace!

  Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

  Jak požádat o dotaci?

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

  Za jakých podmínek získáte dotaci?

  Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

  Jak vyřídit dotaci NZÚ Ligh na okna a vhodové dvěře?

  K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu, případně se obraťte na pracovníka z Místní akční skupiny (MAS).

  Pro schválení dotace je kromě žádosti potřeba doložit:

   1.  fotodokumentaci (původní stav + nový stav)
   2. dokument, kterým se prokáže vlastnictví účtu
   3. dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
   4. odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS
   5. zprávu o provedených opatřeních, kterou potvrdí zástupci MAS

  Shrnutí podmíne dotace NZÚ Light na výměnu oken a dveří:

  • Maximálně lze získat 12 000 Kč na jednu otvorovou výplň, v případě vchodových dveří maximálně 18 000 Kč, celkem ve výši maximálně 150 000 Kč.
  • Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, stavební hloubka musí být minimálně 70 mm.
  • Nově instalované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.
  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 100 % celkových realizačních výdajů projektu (do výdajů se započítává také demontáž, montáž a související práce). Není tedy nutná spoluúčast.
  • Elektronický příjem žádostí je spuštěný od 9. 1. 2023.
  • Zpětně bude možné ale žádat i na výměny oken realizované po 12. 9. 2022. Žádosti můžete podávat do 31. 8. 2024, nejpozději ale do vyčerpání alokace.
  • Do výměny oken a vchodových dvěří se můžete pustit i bez vlastních peněz, stát bude poskytovat zálohu.
  • Žadatelem dotace mohou být starobní důchodci, lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně nebo ti, kteří od 12. 9. 2022 pobírali příspěvek na bydlení. Žadatel musí nemovitost vlastnit.
  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 100 % celkových realizačních výdajů projektu.
  • Výměna oken musí být hotová do 12 měsíců od podání žádosti.
  • Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a stát vám poskytne zálohu.

  Formulář žádosti o dotaci na plastová okna 

  Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce www.novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/.

  Mám zájem o vyřízení dotace NZÚ Light nebo máte další dotazy či chcete spočítat kalkulaci?

  Zašlete nám poptávku nebo volejte zákaznickou linku +420 775 954 896.

  Zákaznická linka

  tel: +420 775 954 896
  email: info@plast-okna.cz

  Servisní linka

  tel: +420 606 057 320
  email: obchod@plast-okna.cz

  Poptávkový formulář

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Předmět poptávky

  Adresa místa montáže (vyžadováno)

  Vaše zpráva (obratem Vám odpovíme nebo telefonicky kontaktujeme)